Dávání, přijímání, SEBEHODNOTA

Podíváme s těly do nastavení dávání a přijímání 
 
Jaké asociace se vám vybaví, když se řekne slovo PŘIJÍMÁNÍ? A jak ta energie/slovo působí na vaše tělo? Kde ji vnímáte a co se tam děje?
 
 
PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)
 
DÁVÁNÍ + PŘIJÍMÁNÍ = ROVNOST
Jakmile jeden z aspektů je silnější než druhý, vstupujeme do hladiny disharmonie, nerovnosti, nerovnováhy, disharmonické rovnováhy (jednou jsi nahoře, jednou dole). Chvíli je to pro nás v pohodě - ono se to někde vyrovná - jenže pokud to nezastavíme... dostáváme se do koloběhu, který vytváří vyhoření, tlak na sebe, napětí, nervozitu, nekomunikaci, potlačování emocí, křik, vybíjení si zlosti (vnitřní nebo vnější), nevyrovnání v partnerství a neúmyslně škodíme sobě, ale i okolí...
 
Naší vnitřní nerovností si limitujeme i přístup k/od okolí. A je tu marná snaha, opět koloběh - dokazování, laskavosti, které projdou okolo a nejsou skutečně procítěné vděčností. Vzniká nepochopení, nedůvěra, nejistota, nestabilita... pro sebe i vůči okolí.
 
Začínáme žít v energetickém extrému. Klesá naše sebehodnota. Scénářů a následků je několik, např. začneme sami sebe obviňovat - že jsme to neudělali líp, že nejsme dost dobří, že si to nezasloužíme, že je lepší odejít, hledáme lítostnou podporu v okolí, dostáváme se do role oběti, aniž si to uvědomíme, hledáme chyby na sobě i na okolí, z pohledu braní - využívání, manipulace, zamlčování, házení zodpovědnosti na druhého...
 
RUKU NA SRDCE, KDO Z NÁS NĚCO Z TOHO ZAŽIL/ZAŽÍVÁ?

A někde v energetickém poli je někdo, kdo toto naše nastavení vyrovnává (může to být partner/ka, rodič, kamarád/ka, kdokoliv...), který zažívá taktéž nepřiměřenosti, z přirozeného hlediska i pro něj je to zatěžující (není tam naplnění). Když my začneme jednat přirozeně, tak společně oba vzrosteme. Dostaneme se do hladiny rovnosti a přirozenosti a začneme si více užívat - lehkosti, radosti, hojnosti... Společně...

JAK NA/VE SVÉM TĚLE VNÍMÁTE ENERGII DÁVÁNÍ?

V JAKÝCH KONKRÉTNÍCH OBLASTECH/SITUACÍCH JE PRO VÁS AKTUÁLNÍ SE POSUNOUT A DOSTAT SE DO ROVNOSTI? 

1b

JAK NA TO HARMONIZACI ROVNOSTI V PŘIJÍMÁNÍ A DÁVÁNÍ
1. Nebrat stav nebo situaci jako selhání (to vede k vině) = je to příležitost - posunout se, upravit, zlepšit, propustit, vytvořit jinak => vždycky nám do života přijde to, na co už jsme připravení, co už jsme schopní překonat, co jsme schopní vytvořit (na všech rovinách)
 
Avšak pokud opakujeme stále stejnou věc beze změny, a očekáváme jiný výsledek, tak to nás nikam neposune.
 
2. Ochota dostat se do přirozenosti - podívat se s nadhledem (bez viny, lítosti), kde jsme v nerovnosti, kde cítíme těžkost a nepříjemnosti a změnit to (jde to snadněji, než to může vypadat) = a to i tam, kde jen dáváme a kde jen bereme
 
3. Otevřít se přijímání - zeptejte se těla, jak na to, jaký způsob je pro vás nejefektivnější (přispěji vám později i tipy) a zharmonizovat ho s dáváním - vytvoří se tak komplexní podpůrný systém
 
4. Radovat se z investice do svého rozvoje (dát si čas, užít si změnu, brát sebe jako životního partnera, pro kterého tvoříte harmonický a radostný život, vytvářet cesty a kroky, dovolit si říct o pomoc/radu)
 
5. Užívat si maličkostí, podívat se na to, co tvoří naše výjimečnost
 
6. Žít v přítomnosti = přijímat příležitosti a možnosti - být pozvánkou pro to, co si volíme zažívat, vytvářet a mít
 
7. Komunikovat se svým tělem - naslouchat si, otevřeně komunikovat i okolím, projevovat si lásku, přijmout svou podstatu
 
JAKÝ VÁŠ PRVNÍ KROK VEDE K NASTAVENÍ ROVNOSTI? CO SI PŘEJETE?

PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)

Dnešek byl pro mne velmi okouzlující a naplňující. A velmi se projevovalo přijímání. Aneb když věříš, tak to přijde... Víra je o tom, že nezpochybňujeme cíl, kam míříme. Známe svůj směr a jdeme si za tím.
Povedlo se nám dneska v rámci energetické školy vytvořit spoustu novinek, které pro vás chystáme a aktivovat další spolupráci. Toto vše podporuji prožitkem radosti - vnitřním pocitem i vnějším signálem. A přitahuji to více do své reality.
Už i to, že to píšu sem, je potvrzení, že tohle si volím víc ve svém životě. Všímejme si maličkostí a všeho, co nám vytváří radost, s čím jsme spokojení a to podporujme, rozvíjejme, násobme. To vytvoří více momentů přijímání.
 
Bezpodmínečně dáme (energii, tvorbu, aktivitu, čas, finance, radost...), propustíme očekávání a vysíláme + přijímáme vibraci přijímání. A necháme volně plynout, s naší přirozenou aktivitou.
 
Je to obrovská oslava pro naše tělo, dodáme mu totiž pocit volnosti (opravdu se lépe fyzicky chodí, nese tělo).
ENERGIE PŘIJÍMÁNÍ SE DÁ NASTAVIT:
  • na energetické úrovni tím, že propustíme limity a přesvědčení, které brání přijímání - třeba za přispění vizualizace, slov, za přispění mentora/kouče/průvodce, i jednoduchou tvorbou s vlastní energií
  • nebo přes fyzickou úroveň - o tom si povíme zítra ve cvičení. Toto cvičení je totiž napřímo spojené s naším tělem a to vede k bližšímu propojení, vnímání a naslouchání.
 
 
Mé otázky pro dnešek jsou:
S ČÍM JSTE DNESKA SPOKOJENÍ? CO SE VÁM POVEDLO? A ČEHO V ŽIVOTĚ VYTVOŘÍTE VÍC?

1b

LIMITY V PŘIJÍMÁNÍ A AKTIVACE PŘIJÍMÁNÍ

= propuštění tlaku, napětí, a čehokoliv z odpovědí na otázky výše 

 

PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)

Přivítejme a přijmeme dnešní den jako radostnou příležitost. Položme otázku:
 
JAK SI DNEŠNÍ DEN UŽIJI S VELIKOU RADOSTÍ? CO KE MĚ PŘIJDE A VYTVOŘÍ ZÁŘIVÝ ÚSMĚV NA TVÁŘI? ????

Nechte plynout otázku, pozorujte a užívejte.

1b

Přijímání vs. Přijímání

S přáním krásného dne Klára Berkovcová

Klára miniatura