Naše TELO - celoživotný partner

Máme tu nový týždeň plný možností a s ním aj novú tému na ktorú sa spoločne pozrieme. Pozornosť tentokrát zameriame na nášho celoživotného partnera - Naše TELO.
 
Naším narodením získavame" ➡️ Dokonalý komplexný a funkčný obal - sprievodcu nášho života, ktorý môžeme charakterizovať ako:
 
???? Domov nasej duše a mysli poskytujúci celoživotnú fyzickú ochranu a bezpečie.
???? Priestor zastrešujúci komplex fyzických a energetických nastavení, ktoré dennodenne žijeme.
???? Súbor vzájomne prepojených sústav, zabezpečujúcich jeho funkčnosť a regeneráciu.
???? Prostriedok pre akciu a realizáciu nášho poslania-zmyslu života
???? Prijímateľ pôžitkov nášho vnútorného a vonkajšieho sveta.
???? Prostriedok pre prejavenie našej podstaty vo vonkajšom svete.
???? Partnera počas celého trvania nášho života v hmotnom svete.
 
Prirodzenosť ľudského tela nám otvára možnosti pre:
 
✅ poznanie a vnímanie,
✅ prijímanie a dávanie,
✅ rozvoj a rast
✅ užívanie pôžitkov hmotného sveta komplexnosťou zmyslov
✅ prirodzenú regeneráciu a obnovu
 

Otázky pre dnešný deň:

➡️ ČO PRE VÁS PREDSTAVUJE VAŠE TELO?
➡️ VNÍMATE JEHO KOMPLEXNOSŤ?
➡️ MÁTE V ŇOM DÔVERU A OPORU?

PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)

Krásny deň všetkým. Ďakujem za komentáre a informácie ktoré sa vďaka ním otvorili a otvárajú, postupne ich s Klára Berkovcová zapájame do tvorby. Všetky sú pre nás inšpiráciou a otvárajú možnosti nám všetkým.
Dnes máme utorok, a ten sa v našej skupinke venuje prepojovaniu. Poďme rovno na to ????
 
✅Prejavme dnes svojmu telu láskyplnú pozornosť a otvorme sa spoločnému prepojeniu.
✅Samotná voľba nás podporí a dopomôže k vytvoreniu potrebného priestoru.
✅Stíšte svoju myseľ aj dušu a nechajme telo prehovoriť. Dovoľme si vytvoriť priestor ticha a v plnej pozornosti vypočujme o čo nás žiada.
Akou formou dnes môžeme naplniť potrebu môjho tela a poskytnúť mu tak lásku, rešpekt, úctu, pozornosť, príjemné prepojenie, vďačnosť za pozornosť a funkčnosť, ktorú mi dennodenne venuje v rámci prepájania s mysľou, dušou a ochranou?
POZORNOSŤOU, KTORÚ SI DOVOLÍME MU VENOVAŤ OTVORÍME PRIESTOR PRE VZÁJOMNÚ KOMUNIKÁCIU A NAČÚVANIE. PRISPIEVAME TAK SPOLOČNEJ SÚHRE A PODPORE VZÁJOMNÉHO PARTNERSTVA. ????
Tvorba s telom je pre mňa nádherná hra sebapoznávania. Dnes sa mi vytvoril priestor a tak som neváhala a naše dnešné prepojenie absolvovala ešte pred týmto príspevkom. Veľmi rada sa s telom prepájam v spojení s vodou. Milujem intenzitu tlkotu srdca pri ponorení uši ????. Dnes tomu nebolo inak. Stíšenie mysli a duši so súčasným započúvaním sa do tlkotu svojho srdca sa nieslo vodou ako jemná vibrácia a umožnila okamžité prepojenie. Krásna odmena môjho tela na seba nenechala dlho čakať. Prišli nádherné obrazy a informácie k dokončeniu časti mojej tvorby s telom (kožnej sústavy), tak sme si spoločne hneď urobili aktiváciu. Za mňa dnes veľmi príjemná a jednoduchá forma pre získanie informácii so súčasným venovaním pozornosti svojmu parťakovi. Utekám si urobiť poznámky. ????

Otázky pre dnešný deň:

AKO STE SA DNES PREPOJILI SO SVOJIM TELOM VY?
AKÁ FORMA ODMENY SA VÁM TÝMTO VYTVORILA?

1b

tělo - silueta - parťák
 
Dnešný deň je v skupine Podpora, přirozenost, vaše vnitřní síla venovaný kreativite. Práve tuto dnes použijeme pre cieľne zamierenie. Ide o jednoduchý spôsob ako získať cenné informácie, ktoré potom viete použiť pre ďalšiu tvorbu. Prinesú Vám možnosti, vďaka ktorým otvoríte cestu:
  • zblíženia sa so sebou - svojou podstatou,
  • sebapoznávania,
  • pre podporu funkčnosti tela,
  • pre obnovu dôvery vo svoje telo a jeho schopnosti.
 
POĎME NA TO ????
✅ Nakreslíme si siluetu tela, viď obrázok na foto.
✅ Obrázok doplníme vlastnou kreatívnou tvorbou. Môžete použiť farby, kresliť v plochách, ťahoch, bodoch .... je to na Vás.
✅ Jednoducho požiadajte telo, položte mu otázku: Telo, ako to má vyzerať? Podporíte tak Vaše prepojenie. S dôverou sa nechajte viesť, Telo vie ????
✅ Hotové obrázky nám pošlite do správy, alebo uverejnite v komentároch. Voľbu necháme na Vás.
✅ S výkladom získaných informácii Vám radi pomôžeme a nasmerujeme na ich spracovanie.
✅ Prajeme krásnu a hravú tvorbu, pri ktorej v ľahkosti podporíte spoločnú komunikáciu s Vašim parťakom.
 
 
PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)
NASLOUCHÁNÍ TĚLU
 
 
1b
 
Vděčnost za tělo, mysl, duši, ochranu
DÁVÁTE SI NAJEVO LÁSKU NEBO VDĚČNOST? JAK SE DNESKA ODMĚNÍTE?
 
PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)
RADOST