Vztahy a jejich PODPORA

čistota

Velmi široké a otevřené téma. Stav osvobozený od manipulace, přetvářky a masek, boje a dohadování, soutěžení a nedorozumění. Jednoduše stav, kdy je vnímána rovnováha, rovnost, radost, pochopení, naslouchání a blízkost. Čistá láska, která se cítí a vnímá celou podstatou, ne jen prázdnými slovy.

klára ber Znám lidi, co se seznamují a napovídají o sobě spoustu věcí, aby se udělali lepšími, aby zaujali, byli přijatí, změní na chvilku své chování, aby se zalíbili. A pak nastávají momenty odhalování. Postupnými krůčky dochází k prozření. Protože ne vše byla pravda.

klára ber Zažila jsem to. Vlastní zkušeností, z obou stran. Sami si vytvoříme uzavření v bublině "dokonalosti". A k čemu vlastně?

klára ber Přece, když ukážeme svou pravost, tak je to osvobozující, přijmou nás takový, jaký jsme. Nemusíme nikomu nic dokazovat. Měnit se podle druhého, protože pak jdeme proti sobě. Jsme frustrovaní, nepříjemní, v napětí, v tlaku, ztrácíme důvěru - v sebe. Protože to se děje na úrovni JÁ. Když se měníme pro druhé, tak škodíme sobě. A vlastně i okolí, protože nemají možnost poznat naší jedinečnost.

klára ber Jenže pravda se vždy ukáže. A je na nás, jak k ní přistoupíme. Budeme s ní bojovat nebo ji přijmeme a očistíme? Čistá autenticita, svoboda, otevřenost, laskavá a snadná komunikace, důvěra a opora. To vše a mnohem víc nám přináší. 

klára ber Proces očištění je velmi snadný, důležité je rozhodnout se, že dojdeme k poznání sebe - své hodnoty, lásky, přijetí, vědomí. Začneme u sebe, aby vztah, který utváříme se rozvinul a podpořil. Protože jakýkoliv vztah se dá posunout.

klára ber A v tomto případě nemusí chtít oba. Začneme-li u sebe, zjistíme, co vyzařujeme, na co na nás reagují, z jakého důvodu se k nám lidí chovají určitým způsobem, tak si jednoduše dokážeme upravit energetický náboj - vibraci a esenci jenž vysíláme a tím dojde k neutralizaci. Tudíž už není potřeba, aby se s námi někdo hádal, protože si očistíme příčinu v nás. 

Dám sem příklad:

Přítelkyně se se mnou pořád hádá, už nevím, co s tím mám dělat. Mrzí mě to, ano mám své mouchy, chápu to, jenže ji mám rád. Nejsem dokonalý. Ale chci s ní být. Jenže ty hádky to kazí. Nevím, co mám dělat. 

Už na první pohled to ve mě vyvolává obrovských chaos, zmatek, nedorozumění. Podívejme se pod pokličku.

  • Začneme s dokonalostí. Snahou být dokonalý si podvědomě vytváříme pocit selhání, zklamání, že za to nestojíme, protože nejsme dost dobří. A už to může být první reakce. Něco se nepovede, není čas na společné zážitky a mnoho dalšího - tak za to dostanu vynadáno nebo vznikne dohadování. Opustíme-li dokonalost, tak přijmeme skutečnost, i se všemi nedokonalostmi, že jsme takový a že máme kdykoliv možnost situaci změnit, upravit, vyvinout, vybrat si jinak. 
  • Nevím, co mám dělat. Udržováním se v nevědomí svůj stav nezměníme. Pokaždé, když řekneme nevím, tak ani nemůžeme vidět jinou možnost, protože jsme použili závěr. Stačí použít: Jak se to dozvím? Jak z toho ven? A nechat plynout, možnost se objeví. 
  • Co dalšího vysíláme, že přijímáme dohadování a hádky? Na co ten druhý reaguje? Co mi tu nedochází? To jsou základní otázky, které nás dovedou k podstatě našeho nastavení. Pak už je to jen o komunikaci s tělem, o neutralizaci, a úpravě daného náboje. 

klára ber Začneme-li vysílat radost, lásku, důvěru apod. tím, že si je ukotvíme v sobě, přehodnotíme svůj postoj, začnou se upravovat vztahy kolem nás. Začneme přijímat do našeho života úplně jiné - přirozené a smysluplné - skutečnosti, díky kterým si užijeme každý okamžik. Protože kde není příčina, tam není reakce.

Otázka z ní: Projdete přerodem svého osobního energetického vysílání? 

S pozdravem Klára Berkovcová

Klára miniatura

PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)

ideál

petra leb. Žijete v ideálním vztahu, anebo po takovém vztahu toužíte?
petra leb. Co to vlastně je ideální vztah? Co to pro vás znamená?
petra leb. Jak si takový vztah představujete? Jak by měl vypadat?
petra leb. Jaké zásadní atributy tento vztah nese?
 
Těšíme se na vaše odpovědi a postřehy.
 
petra leb. A víte o tom, že ideální vztahy opravdu jsou a existují?
petra leb. A opravdu nejde o ???? prdícího ????.
petra leb. A že cesta k nastavení ideálních vztahů nemusí být nijak trnitá?
 

S pozdravem Petra Lebl Bínová

Petra mini

1b
%C5%99%C3%A1d

❤️ Řád funkčnosti, něco co je pro mě smyslem života. Má každodenní otázka - Jak vytvořit v této situaci/stavu/vztahu... řád a funkčnost?
 
klára ber Odpověď přichází sama v rámci vědomé tvorby a automaticky se aktualizují všechna vědomá i podvědomá nastavení.
 
klára ber Řád, který vytváří oporu a podporu, nikoliv závazek a těžkost, pravidla, kterými se musíme řídit. Ba naopak, je to čisté, energetické nastavení, díky kterému dokážeme přijímat radost, hojnost, a užíváme si okamžiky. Vnímáme smysl, jiskru a životní oheň.
 
klára ber Řád, co nás provází sebepřijetím, sebeláskou, sebedůvěrou... Mohla bych pokračovat čím vším...
 
klára ber A proto když si nastavíme funkčnost pro naší podstatu, autentičnost v sobě, tak nastává stav přirozeného vnímání, empatie, intuice, laskavosti - té skutečné prožívané lásce - kterou vnímáme a zažíváme uvnitř nás a vysíláme jí do okolí.
 
klára ber Je tedy na úplně jiné úrovni než slovní. Každý si slova vysvětluje jinak, a může v každém vytvářet jinou reakci, kdežto cit a vysílání energie/vibrací/esencí, ta se neoklame a někde podvědomě ji vnímáme každý z nás. A je jen na nás, jak moc se otevřeme poznání, naslouchání a porozumění signálům našeho těla.
 
klára ber Jak na vás působí spojení řád funkčnosti? A jaké to je ve spojení s láskou?
 
☯️ Krásný den vám přeje Klára
 

Klára miniatura

PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)

 

vzorce

Pojďme se společně podívat na to, jak může naše okolí ovlivnit naše vztahy a stejně tak jaký mohou mít na ně dopad zažité vzorce chování.
 
 
petra leb. Vyrůstáme v rodinách, kde máme tu možnost zažívat a navnímat partnerský vztah mezi našimi rodiči (pokud jsou rodiče rozvedeni, navnímáme si zvlášť přístup a postoj matky a otce) a taktéž vztah mezi prarodiči, sourozenci a v podstatě vztahy napříč rodinou. Je to náš první intenzivní kontakt s mezilidskými vztahy, ze kterého chtě nechtě čerpáme i v dospělosti. A již zde si začínáme na podvědomé úrovni ukládat vztahové vzorce, které pak nevědomě používáme a implementujeme do našich vztahů. V rámci rodiny to vše začíná.
 
petra leb. Následně chodíme do školky, školy, kroužků a setkáváme se s dalšími lidmi - spolužáky, lektory, a vznikají zde další vztahy. Zde často potkáváme i své první lásky a tak máme tu možnost ochutnat i další formu vztahů. Oťukáváme se se spolužáky a začneme si uvědomovat, že k někomu máme blíže a k jinému nikoliv. Setkáváme se také poprvé s "autoritou" ve formě paní učitelek a učitelů a prožíváme mnoho různých situací - ve směru k nám a ve směru ke spolužákům. Hledáme si to své místo, kam "patříme". A také si začínáme budovat přátelské vztahy.
 
petra leb. Vystudujeme, začneme pracovat a vznikají nám tak další typy vztahů - vztah já/zaměstnavatel, já/kolegové, já/podřízení, já podnikatel/klienti. Hledáme si to své místo, své postavení a snažíme se sžívat s kolektivem a fungovat v něm. Osaháváme si své postavení v tomto kolektivu a snažíme se "zapadnout" a fungovat v něm.
 
petra leb. A partnerské vztahy začínáme též objevovat v jiném rozměru než doposud. Osamostatníme se, a založíme si se svou partnerkou/partnerem rodinu, narodí se nám děti a nejdnou i my se stáváme rodiči a potkáváme se s rolí, se kterou se při našem narození poprvé setkali i naši rodiče.
 
petra leb. To je najednou rolí a vztahů na jednoho jedince. Tím, že se snažíme v jednotlivých rolích a vztazích fungovat, jedeme často na autopilota a jak už jsem výše nakousla, tak autopilot si hezky šáhne do našeho podvědomí a vesele vytahuje a používá vzorce chování ve vztazích, které jsme v minulosti přebrali z našeho okolí. Ne vždy však tyto vzorce mohou být prospěšné a bohužel si často ani neuvědomíme, že fungujeme na jejich principu, ale bereme je za své. Hmm, a jak to rozmotat a jak z toho ven?
 
To zase někdy jindy ????
 
petra leb. Vzpomínáte, když jste pozorovali jako malí své rodiče a jejich chování, a říkali jste si: "no to bych se raději zastřelil/a, kdybych měla být jako on/ona", "takhle já se nikdy chovat nebudu".
 
petra leb. A teď ruku na srdce, kdo z vás se přistihl v situaci, kdy najednou v sobě uviděl svou matku nebo otce, v nějaké konkrétní situaci?
 
Krásný den vám všem přeje Petra
 
Petra mini
1b
PŘIJÍMÁNÍ, VIBRACE
 
 
PRINCIPY ENERGETICKÉ ŠKOLY PŘIJETÍ SEBE, DOVOLENÍ PRO OKOLÍ, DŮVĚRA V PŘIROZENOU ENERGII VYTVOŘÍ RADOSTNOU AKCI Budujeme důvěrné a zároveň otevřené vztahy se všemi klienty a využíváme přátelský přístup zahrnující  (1)
OBECNÉ PŘEDSTAVY
 
petra leb. Každý máme svou představu o vztazích a o jejich funčnosti. A vedle toho existují ještě obecné představy o vtazích, které udává společnost. Nastavuje tím jakási dogmata, které by měli jedinci splňovat a příliš se od nich neodchylovat. Například věkový rozdíl partnerů - ideál mladší žena a pouze o pár let starší muž (mladší muž a starší žena , ideální věk pro založení rodiny (do 30), v práci je potřeba být hodnou holkou/chlapcem a příliš nevybočovat a neupozorňovat na sebe; na svatbu musíte pozvat celé příbuzenstvo, i přestože jste řadu z nich celé roky neviděli; partnerský vztah může fungovat pouze mezi muži a ženami, mezi stejným pohlavím nikoliv , a podobně.
 

petra leb. A jaké by to bylo, kdybychom se dokázali zcela odpoutat od přestav svého okolí, byli sami sebou, byli autentičtí, vstoupili bychom si sami do své síly a bylo by nám úplně jedno co si myslí naše okolí? Zároveň bychom byli ve své podstatě a nenechali se okolím nahlodat o "nenormálnosti" naší situace?

petra leb. Jaké jsou podle vás typické představy o vztazích? (nejen partnerských).

petra leb. Dovolili jste si někdy vybočit a lišit se od společnosti? Pokud ano jak a v jakých situacích?

petra leb. Jste hodnými holkami/kluky, kteří neodporují a raději vyhoví společnosti?

Podělte se o vaše příběhy na facebooku ENERGETICKÁ ŠKOLA
 
Krásný den vám přeje Petra
 
Petra mini