HANA DANIHELKOVÁ

Už jako malá holka jsem se ráno budila s nepříjemnými pocity na srdci a v břiše, bála se nového dne, co zase ucítím. Nerozuměla jsem pocitům, nechápala je. Nesoulad a nerovnováha, kterou jsem cítila z rodičů jsem si dávala za vinu. Přijala jsem pravdy typu neschopnosti, přecitlivělosti, sobeckosti atd..

hana dan. Okolo puberty ve mne vygradoval chaos, nerozuměla jsem vztahům okolo sebe, nevěřila jim. I když jsem věděla, že vztahy postavené na hodnotách jako lpění, majetnictví, závislost, hozená odpovědnost na toho druhého nejsou těmi správnými pilíři, tak i já jsem většinu z nich takto prožila.

hana dan. Zpočátku jsem vinila partnery, sebe, život. Moji partneři mají společný znak, a to závislost a nezodpovědnost, upnula jsem veškerou svoji pozornost na to, abych jim pomohla, změnila je. Velmi často se mi stávalo, že jsem přejímala jejich bolesti a tím i zasahovala do jejich cesty a odpovědnosti.

hana dan. Tím jsem odevzdala svoji zodpovědnost i já, to se projevilo v ostatních oblastech, jako je práce, finance, domov, cíle, koníčky, sny. Absolutní nerovnováha.

Žila jsem v oběti, moje duše volala, ale já krmila toho „zlého“ vlka plného strachu, přehlížela jsem volání a dostala jsem se do stavů úzkostí, které se cyklily. Moje hlasy a odhodlání byly silnější a já jsem se začala pomocí různých terapií, ezoteriky, mindfulness aj. hledat příčiny.

hana dan. Stále jsem ale nedostala odpovědi na své otázky, které jsem hledala venku. Jednou z největších transformací vnímám narození mé dcery. Naplánovala jsem si, jak bude probíhat porod, považovala jsem se už jako „vědomá žena“, ale moje vlastní nezpracované strachy mě převálcovaly a já jsem nakonec porodila akutním císařským řezem. Toto období mne ukázalo samotné dno, svou nesebehodnotu, slabost, oběť, nepřijetí, avšak nastartovalo novou životní etapu.

hana dan. Rozhodla jsem se s dcerou zůstat sama, začala jsem objevovat rozmanitost a úžasnost života, četla jsem knihy, poslouchala podcasty a zejména prostřednictvím jógy a přírody, se mi prohlubovala intuice, otevřenost a vnímavost. Stále to ale nebylo ono, po vzestupu přišel i pád, krize vlastní identity, smyslu, stále mi to zrcadlily vztahy a neopětovaná láska.

hana dan. Tlak okolí, které mne nechápalo, které mi vštěpovalo své hodnoty a opět tu byly velké úzkosti z nerovnováhy. Už v této době mi ale podvědomí ukazovalo pomocí snů, symboliky a intuice cestu, i když s občasnými přešlapy. Jednoho dne přišla moje kamarádka s tím, že už nastal čas :D a doporučila mi Klárku Berkovcovou z energetické školy, přidala jsem se do skupiny Podpora, přirozenost, vaše vnitřní síla a od té doby se děje mnoho pokroků.

hana dan. Uvědomila jsem si svoje cíle a potřebné kroky, objevuji své potenciály a žasnu nad nimi. Nedostávám odpovědi z okolí, ale skupina mi pomáhá se správně ptát sebe. Měním si svá nastavení v ohodnocení, vím kam chci jít a pro co žít, každý den dostávám zkoušky na to, zda jsem si jistá svými kroky, ale také vnímám signály a znamení, které mne vedou k síle a k další příležitosti, využití kreativity a vytvoření rovnosti.

hana dan. Nyní mám před sebou spolupráci s Klárkou a mým smyslem je být průvodcem na cestě k opravdovosti, rovnosti a lásce ve vztazích, věřím, že kdo chce, tak může, bez ohledu na minulost, výchovu i osud.