NIKA MIHELIČOVÁ

Od útleho detstva som sa zaujímala o to, ako urobiť zo sveta miesto plné láskavosti, vďačnosti a harmónie. Predstava o vytvorení príjemného domova kdekoľvek na Zemi, bola počas môjho dospievania prerušená z rôznych smerov a zdrojov. 

Na pár chvíľ som sa svojho poslania vzdala, aby som ho znova objavila v jeho plnej sile. Veľká vďaka v tejto súvislosti patrí zakladateľke tohto nádherného projektu, Kláre Berkovcovej. Vďaka jej tvorbe, podpore a nekonečnej láskavosti som znovu objavila svoj potenciál, opustila neprospešné nastavenia, role a prijala to, kým v skutočnosti som. 

Mojim hlavným poslaním v Energetickej škole, je vytvorenie harmonického prostredia, kde každý účastník má možnosť nájsť svoj harmonický stred, stabilitu a istotu. Na základe vlastnej skúsenosti, prerodu, ktorým som prešla a prechádzam Vám budem postupne prispievať, rôznymi programami a príspevkami. Spoločne vytvoríme priestor vnútornej harmónie a celkovej pohody. 

V tomto projekte Vám rada budem sprievodcom a prispejem v niekoľkých oblastiach:

niki mih. Individuálna a skupinová tvorba z rôznych oblasti života - rodina, partnerstvo, vzťahy, samorozvoj, finančné, hmotné zázemie 
niki mih. Konzultácie k zdravotným problémom s pohľadom na energetický dôvod ich vzniku a možnosti z toho plynúce
niki mih. Vytváranie energetických kresieb a kreatívnych pomôcok s informáciou pre vnútornú energiu osobnosti, vyladenie priestoru a podporu potenciálu v tvorbe
niki mih. Tvorba s deťmi, podpora ich kreativity a zapájanie do činnosti v rámci rodiny
niki mih. Organizovanie pobytov, detských táborov, tematických skupin 

Z môjho súkromia: Pri pohľade na moju dcéru hrdo nesiem oslovenie mamka. Práve dcéra bola a vždy je mojím hnacím motorom k zmenám, ktorými prechádzam. Je mojím najbližším zrkadlom pravdy, ktorú vo svojom živote žijem. Vždy mi ukázala do ktorých dverí je dôležite nahliadnuť, uskutočniť tam žiadané zmeny a prijať nové možnosti. Vďaka za ňu. Milujem prírodu a všetko živé v nej. Rada objavujem nové miesta, fascinujú ma informácie z tajuplnej histórie ľudstva. Kontakt s ľuďmi, je pre mňa dôležitý. Práve tam beriem inšpirácie pre tvorbu a otváranie nových možnosti.